શરતો –

MARKET4U સાથે જોડાઈ આગળ વધવાનાં નીતિનિયમો વાંચી ને જ જોઇનિંગ ફોર્મ ભરવું.

 1. આપને વેબપોર્ટલ www market4u.in વાપરવા માટે જોઇનિંગ કરવામાં આવે છે.

 2. જોડાનાર વ્યક્તિ ને 3 મહિના માટેજ વેબસાઇટ્સ વાપરવા દેવામાં આવશે જેની નક્કી કરેલી રકમ અથવા ફી સમય અવધિમાં નિયમ મુજબ એડવાન્સ ચૂકવવા ની રહેશે.અનિવાર્ય સંજોગો માં વેબસાઈટ બંધ થશે તો કંપની ની જવાબદારી રહેશે નહીં.

 3. આગ,અકસ્માત,અતિવૃષ્ટિ,યુદ્ધ,કે અન્ય પરિબળો ને કારણે વેબસાઈટ બંધ થાય તો તે બાબતે વળતર કે સમય અવધિ માં વધારો મળશે નહીં.

 4. આપના વોલેટમાં જ આપનું INVOICE જનરેટ થઈ જશે.

 5. કોઈ પણ સંજોગો માં કપાયેલ કે ભરેલ નાણાં પરત મળશે નહીં .

 6. વેબસાઇટો સાથે કોઈ પણ પ્રકાર ની ખોટી માહિતી આપનાર સામેં કાયદેસર ના પગલાં ભરાશે તેની જવાબદારી અને ખર્ચ જેતે વ્યક્તિ એ ઉઠાવવાનો રહેશે અને કાનૂની કાર્યવાહી પણ તેની સામેજ થશે.

 7. અહીં કંપની એટલે MARKET4U અને જોડાયેલ વ્યક્તી સાઈટ વાપરનાર કહેવાશે.

 8. વેબ સાઇટ પર અભદ્ર ટિપ્પણી કે ફોટા અપલોડ કરવા, કે ભારત ના બંધારણ મુજબ કે કાયદા નું કે સામાજીક સમરસતા નું ઉલ્લંઘન ન થાય તે જોવાની જવાબદારી વેબ સાઇટ વાપરનાર ની રહેશે.

 9. જોઇનિંગ ફોર્મ માં અધૂરી વિગત ( પાનકાર્ડ અને બૅન્ક ડીટેઈલ ) જોડાયા ના એક મહિના માં એટલેકે તરત આવનાર 25મી તારીખ શુધી માં ફિલ અપ કરવી નહીંતો પેમેન્ટ ન મળે તેની જવાબદારી સાઈટ વાપરનાર ની ગણાશે .

 10. જોડાયેલ વ્યક્તિ એ પોતાનો આઈડી પાસવર્ડ સાચવી અન્ય વ્યક્તિ ને ખબર ન પડે તેનું ધ્યાન રાખવું આમ કરવામાં કસૂર થાય તો કંપની એટલે કે market4u કે તેના સ્ટાફ કે કર્મચારી ની કોઈ જવાબદારી રહેશે નહીં.

 11. કોઈ પણ સંજોગો માં બેન્ક બદલી શકાશે નહીં બેન્ક બદલવા માટે કાયદેસર એફિડેવિડ કરી, નવી બૅન્કનાં સહી- સિક્કા કરાવી ઓરિજિનલ હાર્ડકોપી કંપની ના રજીસ્ટર્ડ એડ્રેસ પર મોકલવાની રહેશે અને ત્યારબાદ 15 થી 30 દિવસની સમય અવધિ માં આપની નવી બેન્ક કંપની દ્વારા અપલોડ થશે .

 12. આપ નું એકાઉન્ટ અન્ય વ્યક્તિ વાપરી શકશે નહીં.આમ થાય તો તેની જવાબદારી કંપની ની રહેશે નહીં .

 13. અલગ-અલગ કેટેગરી વાપરવા માટે અલગ-અલગ જોઈનીંગ કરવાનું રહેશે.

 14. Wallet માનું invoice એક વખત બની ગયા પછી કંપની દ્વારા સરકારને GST ભરવાનો થતો હોય કોઈ પણ સંજોગોમાં invoice કેન્સલ થશે નહીં.કે કપાયેલ નાણાં પરત મળશે નહિ.જે બાબતે કોઈ પણ જાતની તકરાર સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.

 15. સરકારશ્રીના નિયમ મુજબ market4u ના પ્લેટફોર્મ થકી દેશના નાગરિકોને નોકરી , લગ્ન અને જાહેરાતની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાના હેતુથી જ આ પ્લેટફોર્મ ઊભુ કરેલ છે. પરંતુ સાથે સાથે કંપનીનો વિકાસ અને જોડાનાર વ્યક્તિની આવક વધે તેવા આશયથી જ તેને મલ્ટીલેવલ માર્કેટિંગ દ્વારા પ્રમોટ કરેલ છે.જેથી જોડાયેલ વ્યક્તિ દ્વારા ભરાયેલ કે કપાયેલ રકમ એ ફી છે.નહીં કે કોઈ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ અને જોડાનાર વ્યક્તિ website વાપરે કે નહીં તે બાબતની market4u કંપનીની કોઇ જ જવાબદારી રહેતી નથી.

 16. MLM થી આવતી જાહેરાત મેમ્બરે જાતે બનાવી ચડાવવાની રહેશે.

 17. જાહેરાતકર્તાઓએ જાહેરાતને ચોક્કસ પિક્સેલ્સ મુજબ .jpg ફોર્મેટમાં સબમિટ કરવાની રહેશે.

 18. કોઈપણ ગેરકાયદેસર, અનૈતિક પ્રવૃત્તિ અથવા દેશના કાયદા દ્વારા મંજૂરી ન હોય તેવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિની જાહેરાત અપલોડથશે નહીં. તેવી જ રીતે, કોઈપણ દાવા કે જે અવ્યવહારુ છે અને લોકોને કેટલાક ગેરવાજબી લાભો માટે / તેમનેચમત્કાર માટે ગેરમાર્ગે દોરવા માટે બનાવવામાં આવે છે, તેવી જાહેરાત અપલોડ થશે નહીં. આમ કરવામા આવશે તો જાહેરાત દાતાની જવાબદારી રહેશે.

 19. એકવાર જાહેરાત ઓનલાઇન થઈ જાય પછી, જાહેરાતકર્તા જાહેરાત પાછી ખેંચી લેવાનું અથવા બંધ કરવાનું પસંદ કરે તો કોઈરીફંડ આપવામાં આવશે નહીં.

 20. લગ્ન ની કેટેગરી વાપરનાર પોતાના વાલી-વારસો નો મોબાઈલ નંબર એડ કરવો દીકરીઓએ પોતાનો નંબર એડ કરવો નહિ.

 21. ફ્રેન્ચાઇઝી બનવા માટે 10 પીન લેવી ફરજીયાત છે. ફ્રેન્ચાઇઝી રજીસ્ટર થવામાં WITH IN ONE WEEK લાગશે.

 22. ન્યાયક્ષેત્ર ભરૂચ કોર્ટ ને આધીન રહેશે.