Market 4 U
SWASVIRA KWATH
profile logo
About Information
* શ્વાસ ધમનીમાં રાહત આપે છે. * ફેફસાને પ્રદુષણની હાનિકારક અસરથી બચાવે છે. * ફેફસાના રોગોમાંથી બચાવે અને શ્વાસ લેવામાં સુધારો કરે છે. * પાચન સંબંધી સમસ્યાઓ સામે લડે છે. *દમ , શરદી , તથા કફ્ની એલર્જીમાં ફાયદાકારક છે.
Profile Images