Market 4 U
RAKTA SUDDHI SYRUP
profile logo
About Information
*ધાધર , ખરજવું , ખસ, તથા ખુજલીમાં ફાયદાકારક છે. * આંખ પરના કાળા કુંડાળા દુર કરે છે. * ત્વચા પર ફોલ્લીઓને દુર કરે છે. * રક્ત શુદ્ધિકરણ * ખીલમાં ઉપયોગી * એલર્જી
Profile Images